Руска група направила плагијат на песна на Тоше? Песната се промовира и е потпишана од руски автори. Не е познато дали тие побарале дозвола за користење на авторски права од оние кои ја создадоа песната или од луѓето и институциите кои го штитат и застапуваат ликот и делото на Тоше.