Врз основа на официјалните белешки од полицијата, изјавите на сведоците и разговорот со контролата на летање изработена е видео реконструкција на падот на хеликоптерот. Засега дефект на хеликоптерот не е откриен.