Едно ретро видео да не потсети дека не е прв пат македонските пратеници да се во клинќ околу употреба на алкохол и наркотици. На оваа дамнешна дебата очи в очи си кажаа лидери на партии.