Се уште во судот доаѓаат обвинетите адвокатите и роднините на обвинетите за тероризам односно за наст