7. јуни 2019. / 9:44

Шансите да ја излечам церебралната парализа се големи но ми треба помош

Марга Велеска од Скопје е девојка која е при породувањето поради лекарска грешка има церебрала парализа. Но тоа не ја спречило да заврши факултет и да го изучи шпанскиот јазик. Сака да работи на струка. Но болеста и го отежнува животот. Сепак спасот го гледа во лекување со матични клетки во Русија. Поминала неколку третмани од кои има огромни резултати. Но секоја терапија чини многу пари кои семејството тешко може да го обезбеди. Марга се бори да и помогнеме да успее.

Marga Veleska from Skopje is a girl who has cerebral paralysis during delivery due to a medical error. But this did not prevent her from completing college and studying Spanish. She wants to work for a vocation. But the disease makes life difficult. Still she sees salvation in stem cell treatment in Russia. She spent several treatments that have tremendous results. But every therapy costs a lot of money that the family can hardly provide. Marga is struggling so let’s help her to succeed.

Marga Veleska nga Shkupi është një vajzë që ka paralizë cerebrale gjatë lindjes për shkak të një gabimi mjekësor. Por kjo nuk e pengoi atë të përfundonte kolegjin dhe të studionte spanjisht. Ai dëshiron të punojë për një profesion. Por sëmundja e bën jetën të vështirë. Ende e sheh shpëtimin në trajtimin e qelizave staminale në Rusi. Ajo kaloi disa trajtime që kanë rezultate të jashtëzakonshme. Por çdo terapi kushton shumë para që familja vështirë se mund të sigurojë. Marga po përpiqet ta ndihmojë atë të ketë sukses.

Најнови видеа