8. јули 2019. / 10:03

Семејно насилство : Жената се уште се СРАМИ – “Женски форум” Тетово

Женски форум од Тетово е здружение кое неколку години работи со жртви на семејно насилтво. Со ова здружение кое нема добиено никаков надомест од државата туку се финасира од странски донации и волонтерски , раководат неколку жени кои се борат за секоја која ќе пријави насилство. За здружението , за насилството во првото интервју со Џане Крешова, извршен директор.

Најнови видеа