9. јули 2019. / 9:26

Семејно насилство – Помагаме на жртвите со правна помош, но итно е потребен шелтер центар

Правниот застапник во Здружението Женски форум – Тетово зборува за своите искуства за помош и заштита на жените жртви на семејно насилтво. Она што таа го истакнува е дека и покрај тоа што здружението води гружа за нив и им дава целосна правна помош, во тетовскиот регоин она што недостасува е шелтер центар за жртвите кои ќе имаат каде да се засолнат додека трае одредена судска постапка.

Најнови видеа