9. мај 2019. / 8:03

Починал сопругот и од продавачка на тезга сега проси …

Жената на видеото има 75 години секојдневно со години на сонце на промаја на дожд на снег проси на влезот од Градскиот трговски центар во центрот на Скопје. Многу ја познаваат но и многу поминуваат покрај неа. Решивме да Ви ја претставиве кратко колку што можеше да зброува бидејќи се вознемирува и плаче. Починал сопругот и сега е оставена сама на себе да се бори секој ден да земи некој динар за леб.

The woman of the video is 75 old , for years of sunshine in the rain of snow, asked at the entrance of the City Mall in the center of Skopje. They know her very much, but they also spend a lot on her side. We decided to present you briefly as much as he could recount because he was upset and crying. The husband died and is now left alone to fight every day to get a dinar for bread.

Gruaja e videos çdo ditë, për kohë të gjatë me diell në shiun e dëborës, kërkoi në hyrje të Qendrës së Qytetit në qendër të Shkupit. Ata e njohin shumë, por gjithashtu shpenzojnë shumë në anën e saj. Ne vendosëm t’ju paraqesim shkurtimisht aq sa ai mund të tregonte, sepse ishte i mërzitur dhe duke qarë. Burri vdiq dhe tani është lënë vetëm për të luftuar çdo ditë për të marrë një dinarë për bukë.

Најнови видеа