7. мај 2019. / 10:25

Молам за 100 денари за вреќа брашно, синот умре-снаата и децата мора да јадат

Merem Alishani од Куманово секој ден доаѓа во Скопје во Старата скопска чаршија. Седи начесто кај споменикот Скендербег. Нема ни кутија. Покриена со бела крпа преку нозете раката и е пружена моли за некој денар. Синот и починал на 32 години и нема машка глава да се бори за гол живот за снаата и децата. Нема телефон живее во населбата Диво Насеље во Куманово. Институциите се оние кои може да ја најдат и да ја решат маката на жената и нејзиното семејство.

Merem Alishani from Kumanovo arrives every day in Skopje in the Old Skopje Bazaar. She is sitting most often at the monument Skenderbeg. There is not even a box. She is covered with a white towel through her legs and is preying for a penny. The son died at age 32 and has no man head to fight for a life for his daughter-in-law and children. She has no no phone she has natthing , as she told. Institutions are the ones who can find and solve the pain of the woman and her family.

Merem Alishani nga Kumanova mbërrin çdo ditë në Shkup në Pazarin e Shkupit të Vjetër. Të ulur më shpesh në monumentin e Skënderbeut. Nuk ka as edhe një kuti. Ajo është e mbuluar me një peshqir të bardhë nëpër këmbët e saj dhe është ofruar për t’u lutur për një denar. Djali vdiq në moshën 32-vjeçare dhe nuk ka kokë mashkullore për të luftuar për një jetë të zhveshur për të bijën e tij dhe fëmijët. Nuk ka telefon në vendbanimin e Divovo Naselje në Kumanovë. Institucionet janë ata që mund ta gjejnë dhe zgjidhin dhimbjen e gruas dhe të familjes së saj.

Најнови видеа