За Многу Години Празникот на сите верници – Dosie.mk со прекрасната Молитва им честита на сите кои влегоа во осветените води и го фатија положениот КРСТ.

Годинава нема да ги објавуваме сите оние кои учествуваа во манифестациите низ државата. Сите кои влегоа во водите и оние кои го фатија и оние кои пливаа по чесниот Крстот и оние кои зедоа од осветената вода се исти пред Господ кој ги дарува најмногу со здравје а потоа и се убаво што нуди животот.

За многу години od Dosie.mk