Видеоо е снимено во бутик во Битола. Безбедносната камера снимила жена која го користи невниманието на продавачката која е зафатена со друга муштерика кој е всушност со неа и од рафт краде накит во чантата.