“Прв ден на работа на новата влада која не убедуава дека правдата ќе дојде. Извршителот на луѓето на кои куќата им е единствено место на живеење, преку обезвреднување на сопственоста се подготвува во четврток да избрка на улица маж, жена, две многу мали деца и жена на возрасни години. Буквално на улица. Вечната првада, вистина е дека не смее да се одзема единствено место на живее”

Извор: FB статус на Ана Глигорова – активист