Канцеларите на поранешниот претседател Горге Иванов се опремуваат а деновиве се поставени и завесите. Веќе има мебел и работни маси како и книги. Канцелариите се во зградите на Џеваир.

Р.Д.