BRAZIL-FAVELE

BRAZILSKE FAVELE: Mesto gde kriminal i beda dostižu svoj vrhunac!U Rio de Žaneiru ima više od sedam stotina favela, a na prste jedne ruke se mogu nabrojati one koje su bezbedne za turiste. Beda čoveka natera na svašta. Najčešće je plodno tlo za kriminal. U favelama je dostigao svoj vrhunac. Tamo zakone pišu narko bande i njihove vođe. Nestvarno izgledaju scene dece koja trčkaraju i igraju se, a oko njih šetaju članovi „do zuba“ naoružanih kriminalnih grupa ili pripadnici specijalnih policijskih jedinica. Upravo zbog bandi, stanovništvo favela je dugo živelo u nehumanim uslovima.- Kriminalne bande u Riju su jedinstveno organizovana grupa bandi na svetu.Naime njih karakteriše klasična gerilska organizacija.Članovi potiču odatle, duboko su povezani porodičnim vezama, celokupno stanovništvo favela zna ko su članovi bandi i koje pozicije zauzimaju u njima.Tačno se zna lanac komandovanja.Oružije na svojoj teritoriji nose neskriveno , pomažu stanovništvu i ne tlače ga. Jedino im nedostaju uniforme sa oznakama a svako može da se odseli ali ne i da se useli.U samoj faveli nema kriminala osim likvidacija izdajnika.Oni su jedan zatvoreni sistem koji funkcioniše godinama.Specijalnost im je prodaja droge i pljačke turista svuda po gradu. Zabeleženi su prepadi na turiste u centralnim ulicama u sred dana kada mladići od 12-13 godina pod pretnjom vatrenim oružjem otimaju satove i nakit i nestaju na skuteru.- I najvažnija karakteristika, a po snage reda najgora je ta da se pripadnici banda u favelama ne boje policije. Ukoliko ne mogu da pobegnu ,oni blokiraju uske prolaze, puštaju agresivne pse i pucaju do iznemoglosti. Upravo je to razlog zašto favele nikada nisu pobeđene i raseljene. Jednostavno, žrtava bi bilo previše. Zato se i akcije vojske i policije obično dešavaju pred izbore ili ako neko bitan iz države ili važni stranac doživi kontakt sa kriminalcima.- Dakle, u pitanju je jedinstvena kriminalna organizacija sa elementima gerile. Bojim se da je trenutno Brazilu jedina opcija da ih drži na toj teritoriji, da im ne dozvoljava širenje. A za rešenje problema bi moralo ozbiljnije da se radi ,ne samo slanjem snaga bezbednosti. Potrebno je ući u koren i uzrok problema, rešavati ga korak po korak. Davanjem stipendija za školovanje dece iz favela, zapošljavanje mladih u udaljenim krajevima Rija. U svakom slučaju eventualno gašenje favela bio bi pravi izazov za državu koji bi moralo da okupi eksperte različitih oblasti bezbednosti, ekonomije,socijalnih službi.

Posted by RUDAR 7 on Wednesday, January 23, 2019

БРАЗИЛ не е место само на светски познатиот карневал туку и  место каде што криминалот и мизеријата го достигнуваат својот врв!
Во Рио де Жанеиро има повеќе од седумстотини банди и на прстите од една рака може да се набројат  кои се безбедни места за туристите. Бедата и сиромаштијата го тера човекот да прави сè.  Постојат закони напишани од нарко банди и нивните лидери. Нереален изглед, местото на деца трчаат наоколу и да си играат околу нив се членови “до заби” вооружени криминални групи или припадници на специјалните полициски единици. Само поради бандите, населението на Фавелас долго време живеело во нечовечки услови.
– Криминалните банди во Рио се единствено организирана група банди во светот.
Всушност, тие се карактеризираат со класична герилскаорганизација. Членовите потекнуваат од таму, се длабоко поврзани со семејни врски, целото население на favela знаете кои се членови на бандата и кој која поциција ја има. Оружјето  на нејзината територија се носи отворено немаат униформи со етикети, и секој може да остане настрана, но да не оди.
Во favela не постои криминал, освен ликвидација предавникот. Тие се затворен систем со специјалност продажба на дрога и ограбување туристи.
– И најважната функција, како и овластувањата на најлошото е тоа што членовите на бандата во фавелите не се плашат од полицијата. Ако не можат да избегаат, блокираат тесни пасуси, ослободуваат агресивни кучиња и пукаат до исцрпеност. Токму затоа, никогаш не биле претепани и раселени. Едноставно, жртвите би биле премногу.

извор: rudar7