ЈСП се подготвува да воведе нови стандарди. Од ЈСП за весникот ВЕЧЕР изјавија дека веќе се разгледуваат неколку идеи и искуства кои се применуваат во земјите во регионот и пошироко, а би биле приближно соодветни и применливи на условите и околностите со кои располагаат во ЈСП – Скопје.

Од ЈСП за весникот ВЕЧЕР изјавија дека веќе се разгледуваат неколку идеи и искуства кои се применуваат во земјите во регионот и пошироко, а би биле приближно соодветни и применливи на условите и околностите со кои располагаат во ЈСП – Скопје.

– Допрва ќе се утврди дали тие ќе бидат во форма на обележување со боја, поставување/лепење соодветни ленти, некој тип физички препреки и слично – велат од ЈСП.