Во текот на јавување на репортерот на Ал Џезеира се случи нов земјотрес.