Со 5 гласа за без против и воздржани комисијата за мандатно имунитетни прашања изгласа да му предложи на Собранието пратеничкиот мандат на Никола Груевски да му биде одземен.

Груевски 6 месеци неоправдано е отсутен од работното место Собрание. Според Уставот нему му престанува мандатот. Но сепак на комисија и пленарна седница престанокот на мандатот треба да се констатира.