Во 14:40 имавме дојава за Пожар во Градежен Факултет во една од катедрите на Факултетот.
Сепак брзата реакција на БППЗ- Скопје не дозволи ширење на пожарот и настанување на поголеми материјални загуби.
Причината за пожарот Електрична Инсталација.