На катните гаражи „Беко“ и „26-ти Јули“ деновиве беа поставени табли со новите имиња. „Македонска фаланга” да се преименува во „26 јули”, а гаражата „Тодор Александров” во „Беко”.

Двете катни гаражи беа преименувани со одука на Советот на Град Скопје како пример на вреднување на историјата и на имињата кои потекнуваат од обновата на Скопје по земјотресот.