Во Трстеник Кавадарци тече реката Црна. Локалното население овој дел го користи за излети и рекреација. Често пати овде ловат и риба. Но човеков на снимката на сред бел ден со паркиран трактор на сред река исфрла ѓубре.