Posted by Vlado Nikolovski on Thursday, October 25, 2018

Денеска се руши дивата колоба во која живееше ромка и чуваше одрана овца од ладе се ширеше неподнослива смдреа. Таа е иселена а куќата со багер срамнета.