Публикацијата на Неда Коруновска и Жељко Јовановиќ изработена во рамки на Фондацијата „Отворено општество“ покажува дека членките на ЕУ (Бугарија, Унгарија, Италија Романија, Словачка и Шпанија) не одговорија со соодветно внимание на многу поголемиот ризик на смртност од ковид-19 кај ромската популација.

Разговараше: Петар Клинчарски