Category: European Journalism
European Journalism

Лекарите алармираат за одржување хигиена, а ромските куќи немаат приклучоци за вода и канализација

пред 4 мес.
European Journalism

Корона кризата ги затвори Ромите во Кавадарци дома

пред 5 мес.
European Journalism

ВИДЕО: Милостина – единствената помош за семејството Мемедови во борба со пандемијата

пред 5 мес.
Во време на пандемија, Ромите во Кочани стравуваат за своите домови (Gjatë pandemisë, romët në Kocan kanë frikë për shtëpitë e tyre)

ВИДЕО: За нас и шупите се рај, ако не урнат, каде да се засолниме? (Për ne edhe kasollet janë parajsë, nëse na i prishin, ku të strehohemi?)

пред 5 мес.
European Journalism

Видео: Државата и невладините да се координираат,оти учебната година ќе пропадне за децата Роми

пред 6 мес.
European Journalism

ВИДЕО: За деца од битолски Баир нема таблети за онлајн настава – губат училишни години

пред 6 мес.
European Journalism

Видео интервју: Во Делчево, ромските ученици немаат доволно таблети за онлајн настава (Studentët romë nuk kanë tableta të mjaftueshëm për mësimdhënie online)

пред 7 мес.
European Journalism

Ромите дома и во регионот: помеѓу егзистенцијалната и здравствената ковид криза

пред 8 мес.
European Journalism

„Ромаверитас“ донираше 20 таблети за средношколци Роми во Берово (“Romaveritas” dhuroi 20 tabletë për nxënësit romë të shkollave të mesme në Berovë)

пред 8 мес.
European Journalism

ХЕРА: Институциите на терен да им помогнат на Ромките да ги обезбедат документите за финансиска помош од државата (HERA: Institucionet në teren t‘u ndihmojnë romeve të sigurojnë dokumentat për ndihmë finansiare nga shteti)

пред 8 мес.
European Journalism

Народен правобранител: Образовните институции не беа подготвени за далечинско учење, најмногу погодени социјално загрозените деца —-(Avokati i popullit: Institucionet e arsimit nuk ishin të gatshme për mësim në distancë, më të prekur femijët e varfër)

пред 8 мес.
European Journalism

ЕПИ: Расно профилирање на Ромите наспроти економска исклученост на „невидливите“ без документи (EPI: Profilimi racor i romëve krahas përjashtimit ekonomik “të fantazmave” pa dokumenta)

пред 8 мес.
European Journalism

Предизвиците на Ромите за време на кризата предизвикана од ковид-19 – продлабочување на образовниот јаз (Sfidat e romëve gjatë krizës të shkaktuar prej Covid-19 – thellohet hendeku arsimorë)

пред 9 мес.
European Journalism

Ерол Адемов: Обезбедивме 53 таблети за ромските основци во Штип да учат онлајн (l Ademov: Siguruam 53 tabletë për filloristët romë në Shtip për të mësuar online)

пред 9 мес.
European Journalism

Неготино среде пандемија остана без вода !

пред 9 мес.
ВИДЕО ИНТЕРВЈУ - ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Струјата е неопходна – не зборуваме за луксуз (Rryma është e domosdoshme -nu flasim për luks)

пред 9 мес.
ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Деца играат голи и валкани – во ек на пандемија цела населба со Роми исклучена од струја (Fëmijët lozin të çveshur dhe të palarë – në valën e pandemisë mbarë lagjja romë pa rrymë elektrike)

пред 9 мес.
Видео интервју : Ферди Исмаили од Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „Сонце“ (VIDEO INTERVJU: FERDI ISLAMILI NGA ASOCIACIONI PËR ZHVILLIM DEMOKRATIK TË ROMËVE “SONCE”)

Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови (Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike)

пред 9 мес.
European Journalism

Ромските музичари без свадби – крпен живот во време на корона

пред 9 мес.
ИНТЕРВЈУ СО ДОКТОР АРИФ ПИНИ

Видео: Ромската популација феномен во приказната со ковид 19 – структура на население кое е дискриминирано во општеството – со најмалку заразени

пред 9 мес.
European Journalism

„Аваја“ предизборно бара од партиите да ветат пристап до вода, канализација и струја за Ромите

пред 9 мес.
ИСТРАЖУВАЊЕ : Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај ромите во Македонија

истражување : 10% Роми во Македонија живеат во куќи без вода и канализација

пред 9 мес.
European Journalism

Анализа: Недостатокот на водовод во ромските маала ги прави упатствата за миење раце безначајни

пред 9 мес.
European Journalism

Студија: Во светот се шири нова подоминантна мутација на коронавирусот

пред 9 мес.
European Journalism

Средорек – различните животни приказни се обединуваат во потребата за вода и струја

пред 10 мес.
European Journalism

Истажување: Можно е да нема траен имунитет на Ковид-19

пред 10 мес.
Ашмет Елезовски, директор на невладината организација „Национален Ромски центар“

Иако најпогодени, мал број Роми добија картичка „Купувам домашно“

пред 10 мес.
Битка за вода, здравје и преживување во домот на Реџеповски во Куманово

Три години живеат без вода и струја

пред 10 мес.
European Journalism

Живот во депонија – 12 семејства во импровизирани куќи, 120 без вода и канализација

пред 10 мес.
European Journalism

(online – интервју) Невидливите и во време на пандемија

пред 10 мес.
Ромите без државјанство надвор од системот и во епидемијата

И собирачите на пластични шишиња останаа без леб

пред 10 мес.
Недостигот на вода во Шуто Оризари не смее да се решава со ад-хок акции – порачуваар невладините

Срамно е во 21 век да се нема пристап до вода!

пред 10 мес.
European Journalism

Пандемијата низ Европа ги самоорганизира(ше) Ромите, националните власти затаија во помошта

пред 10 мес.
European Journalism

Состојбата со Ромите во Европа: „Невидливи“ и во време на пандемија

пред 10 мес.
Шуто Оризари во време на епидемија

Живот помеѓу преживување и тестирање од Ковид-19

пред 10 мес.
European Journalism

Наскоро! Досие.мк започнува големо истражување поврзано со Ковид-19

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец
European Journalism

Наскоро

пред 11 месец