Категорија: European Journalism
European Journalism

Народен правобранител: Образовните институции не беа подготвени за далечинско учење, најмногу погодени социјално загрозените деца —-(Avokati i popullit: Institucionet e arsimit nuk ishin të gatshme për mësim në distancë, më të prekur femijët e varfër)

пред 2 дена
European Journalism

ЕПИ: Расно профилирање на Ромите наспроти економска исклученост на „невидливите“ без документи (EPI: Profilimi racor i romëve krahas përjashtimit ekonomik “të fantazmave” pa dokumenta)

пред 3 дена
European Journalism

Предизвиците на Ромите за време на кризата предизвикана од ковид-19 – продлабочување на образовниот јаз (Sfidat e romëve gjatë krizës të shkaktuar prej Covid-19 – thellohet hendeku arsimorë)

пред 2 недели
European Journalism

Ерол Адемов: Обезбедивме 53 таблети за ромските основци во Штип да учат онлајн (l Ademov: Siguruam 53 tabletë për filloristët romë në Shtip për të mësuar online)

пред 3 недели
European Journalism

Неготино среде пандемија остана без вода !

пред 3 недели
ВИДЕО ИНТЕРВЈУ - ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Струјата е неопходна – не зборуваме за луксуз (Rryma është e domosdoshme -nu flasim për luks)

пред 3 недели
ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Деца играат голи и валкани – во ек на пандемија цела населба со Роми исклучена од струја (Fëmijët lozin të çveshur dhe të palarë – në valën e pandemisë mbarë lagjja romë pa rrymë elektrike)

пред 4 недели
Видео интервју : Ферди Исмаили од Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „Сонце“ (VIDEO INTERVJU: FERDI ISLAMILI NGA ASOCIACIONI PËR ZHVILLIM DEMOKRATIK TË ROMËVE “SONCE”)

Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови (Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike)

пред 4 недели
European Journalism

Ромските музичари без свадби – крпен живот во време на корона

пред 4 недели
ИНТЕРВЈУ СО ДОКТОР АРИФ ПИНИ

Видео: Ромската популација феномен во приказната со ковид 19 – структура на население кое е дискриминирано во општеството – со најмалку заразени

пред 1 месец
European Journalism

„Аваја“ предизборно бара од партиите да ветат пристап до вода, канализација и струја за Ромите

пред 1 месец
ИСТРАЖУВАЊЕ : Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај ромите во Македонија

истражување : 10% Роми во Македонија живеат во куќи без вода и канализација

пред 1 месец
European Journalism

Анализа: Недостатокот на водовод во ромските маала ги прави упатствата за миење раце безначајни

пред 1 месец
European Journalism

Студија: Во светот се шири нова подоминантна мутација на коронавирусот

пред 1 месец
European Journalism

Средорек – различните животни приказни се обединуваат во потребата за вода и струја

пред 1 месец
European Journalism

Истажување: Можно е да нема траен имунитет на Ковид-19

пред 1 месец
Ашмет Елезовски, директор на невладината организација „Национален Ромски центар“

Иако најпогодени, мал број Роми добија картичка „Купувам домашно“

пред 1 месец
Битка за вода, здравје и преживување во домот на Реџеповски во Куманово

Три години живеат без вода и струја

пред 2 мес.
European Journalism

Живот во депонија – 12 семејства во импровизирани куќи, 120 без вода и канализација

пред 2 мес.
European Journalism

(online – интервју) Невидливите и во време на пандемија

пред 2 мес.
Ромите без државјанство надвор од системот и во епидемијата

И собирачите на пластични шишиња останаа без леб

пред 2 мес.
Недостигот на вода во Шуто Оризари не смее да се решава со ад-хок акции – порачуваар невладините

Срамно е во 21 век да се нема пристап до вода!

пред 2 мес.
European Journalism

Пандемијата низ Европа ги самоорганизира(ше) Ромите, националните власти затаија во помошта

пред 2 мес.
European Journalism

Состојбата со Ромите во Европа: „Невидливи“ и во време на пандемија

пред 2 мес.
Шуто Оризари во време на епидемија

Живот помеѓу преживување и тестирање од Ковид-19

пред 2 мес.
European Journalism

Наскоро! Досие.мк започнува големо истражување поврзано со Ковид-19

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 3 мес.