ИМПРЕСУМ


Сопственик на порталот dosie.mk е компанијата
“Јустиција” ЛТД ДООЕЛ

Менаџер – одговрен уредник
Кристина Мачкиќ

e-mail: dosie.mk@gmail.com
mackickristina@gmail.com