Категорија: European Journalism
European Journalism

Лекарите алармираат за одржување хигиена, а ромските куќи немаат приклучоци за вода и канализација

пред 3 мес.
European Journalism

Корона кризата ги затвори Ромите во Кавадарци дома

пред 4 мес.
European Journalism

ВИДЕО: Милостина – единствената помош за семејството Мемедови во борба со пандемијата

пред 4 мес.
Во време на пандемија, Ромите во Кочани стравуваат за своите домови (Gjatë pandemisë, romët në Kocan kanë frikë për shtëpitë e tyre)

ВИДЕО: За нас и шупите се рај, ако не урнат, каде да се засолниме? (Për ne edhe kasollet janë parajsë, nëse na i prishin, ku të strehohemi?)

пред 4 мес.
European Journalism

Видео: Државата и невладините да се координираат,оти учебната година ќе пропадне за децата Роми

пред 4 мес.
European Journalism

ВИДЕО: За деца од битолски Баир нема таблети за онлајн настава – губат училишни години

пред 4 мес.
European Journalism

Видео интервју: Во Делчево, ромските ученици немаат доволно таблети за онлајн настава (Studentët romë nuk kanë tableta të mjaftueshëm për mësimdhënie online)

пред 5 мес.
European Journalism

Ромите дома и во регионот: помеѓу егзистенцијалната и здравствената ковид криза

пред 6 мес.
European Journalism

„Ромаверитас“ донираше 20 таблети за средношколци Роми во Берово (“Romaveritas” dhuroi 20 tabletë për nxënësit romë të shkollave të mesme në Berovë)

пред 6 мес.
European Journalism

ХЕРА: Институциите на терен да им помогнат на Ромките да ги обезбедат документите за финансиска помош од државата (HERA: Institucionet në teren t‘u ndihmojnë romeve të sigurojnë dokumentat për ndihmë finansiare nga shteti)

пред 7 мес.
European Journalism

Народен правобранител: Образовните институции не беа подготвени за далечинско учење, најмногу погодени социјално загрозените деца —-(Avokati i popullit: Institucionet e arsimit nuk ishin të gatshme për mësim në distancë, më të prekur femijët e varfër)

пред 7 мес.
European Journalism

ЕПИ: Расно профилирање на Ромите наспроти економска исклученост на „невидливите“ без документи (EPI: Profilimi racor i romëve krahas përjashtimit ekonomik “të fantazmave” pa dokumenta)

пред 7 мес.
European Journalism

Предизвиците на Ромите за време на кризата предизвикана од ковид-19 – продлабочување на образовниот јаз (Sfidat e romëve gjatë krizës të shkaktuar prej Covid-19 – thellohet hendeku arsimorë)

пред 7 мес.
European Journalism

Ерол Адемов: Обезбедивме 53 таблети за ромските основци во Штип да учат онлајн (l Ademov: Siguruam 53 tabletë për filloristët romë në Shtip për të mësuar online)

пред 7 мес.
European Journalism

Неготино среде пандемија остана без вода !

пред 7 мес.
ВИДЕО ИНТЕРВЈУ - ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Струјата е неопходна – не зборуваме за луксуз (Rryma është e domosdoshme -nu flasim për luks)

пред 7 мес.
ДУПКА - ИМЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР (GROPA – EMËR PËR VENDBANIM NË GOSTIVAR)

Деца играат голи и валкани – во ек на пандемија цела населба со Роми исклучена од струја (Fëmijët lozin të çveshur dhe të palarë – në valën e pandemisë mbarë lagjja romë pa rrymë elektrike)

пред 7 мес.
Видео интервју : Ферди Исмаили од Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „Сонце“ (VIDEO INTERVJU: FERDI ISLAMILI NGA ASOCIACIONI PËR ZHVILLIM DEMOKRATIK TË ROMËVE “SONCE”)

Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови (Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike)

пред 7 мес.
European Journalism

Ромските музичари без свадби – крпен живот во време на корона

пред 8 мес.
ИНТЕРВЈУ СО ДОКТОР АРИФ ПИНИ

Видео: Ромската популација феномен во приказната со ковид 19 – структура на население кое е дискриминирано во општеството – со најмалку заразени

пред 8 мес.
European Journalism

„Аваја“ предизборно бара од партиите да ветат пристап до вода, канализација и струја за Ромите

пред 8 мес.
ИСТРАЖУВАЊЕ : Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај ромите во Македонија

истражување : 10% Роми во Македонија живеат во куќи без вода и канализација

пред 8 мес.
European Journalism

Анализа: Недостатокот на водовод во ромските маала ги прави упатствата за миење раце безначајни

пред 8 мес.
European Journalism

Студија: Во светот се шири нова подоминантна мутација на коронавирусот

пред 8 мес.
European Journalism

Средорек – различните животни приказни се обединуваат во потребата за вода и струја

пред 8 мес.
European Journalism

Истажување: Можно е да нема траен имунитет на Ковид-19

пред 8 мес.
Ашмет Елезовски, директор на невладината организација „Национален Ромски центар“

Иако најпогодени, мал број Роми добија картичка „Купувам домашно“

пред 8 мес.
Битка за вода, здравје и преживување во домот на Реџеповски во Куманово

Три години живеат без вода и струја

пред 8 мес.
European Journalism

Живот во депонија – 12 семејства во импровизирани куќи, 120 без вода и канализација

пред 8 мес.
European Journalism

(online – интервју) Невидливите и во време на пандемија

пред 8 мес.
Ромите без државјанство надвор од системот и во епидемијата

И собирачите на пластични шишиња останаа без леб

пред 8 мес.
Недостигот на вода во Шуто Оризари не смее да се решава со ад-хок акции – порачуваар невладините

Срамно е во 21 век да се нема пристап до вода!

пред 8 мес.
European Journalism

Пандемијата низ Европа ги самоорганизира(ше) Ромите, националните власти затаија во помошта

пред 8 мес.
European Journalism

Состојбата со Ромите во Европа: „Невидливи“ и во време на пандемија

пред 9 мес.
Шуто Оризари во време на епидемија

Живот помеѓу преживување и тестирање од Ковид-19

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро! Досие.мк започнува големо истражување поврзано со Ковид-19

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.
European Journalism

Наскоро

пред 9 мес.