European Journalism
COVID-19 Support fund
European Journalism

Лекарите алармираат за одржување хигиена, а ромските куќи немаат приклучоци за вода и канализација